Tweensleir Juni 2023

Trusopplæringsleirer på Wallemtunet! Nytt leirkonsept – 3 leirer for Tweens (9-11 år) med trusopplæring utifrå dei tre artiklane i truvedkjenninga. Inviter born i denne aldersgruppa frå ditt område, Første leir er inspirert av trusopplæringstiltaket

-Skapingsdagane- i Os. Fire kurs/aktivitetar å velge i (Foto, Bygg i vei, sang og dans, skape av naturen).Andre leir vert i november, Tredje leir rundt pinse i 2024