3T leir AVLYST

Velkommen til 3T leir på Wallemtunet. Denne leiren er for deg mellom 9 og 12 år.Pris: 900,- pr persTema: Eg trur at Gud har skapt LEIREN MÅTTE DESSVERRE AVLYSAST PGA DET VAR MANGE LEIARAR SOM IKKJE KUNNE STILLE. Dette er ein leir der vi skal ha det kjekt saman! Vi vil óg finne ut kva […]

Familieleir

Velkomen til familieleir 28. – 30. juni 2024! Dette er ein leir for born i følge med foreldre,besteforeldre, tante og onkel, fadder eller andre familievener. Me delar Bibelskattar og du kan få:Nye vener og gode opplevingar i lag med andre, tid til aktivitetar, tid for familien. Leik og moroinne og ute. Leirkveld med grilling. Kiosk […]

Retreat

Vi har gleda av å tilby ein retreat på Wallemtunet. Stillheit, tidebøner, musikalske innslag og muligheit for turar. Retreaten blir leda av prest Torbjørn Sæle m/fleire. Meir informasjon kjem etter kvart. Har du spørsmål kontakt Marta Grønstad Hvidsten på tlf.90918214 eller epost: magrohvi@gmail.com