3T leir AVLYST

Velkommen til 3T leir på Wallemtunet. Denne leiren er for deg mellom 9 og 12 år.
Pris: 900,- pr pers
Tema: Eg trur at Gud har skapt

LEIREN MÅTTE DESSVERRE AVLYSAST PGA DET VAR MANGE LEIARAR SOM IKKJE KUNNE STILLE.

Dette er ein leir der vi skal ha det kjekt saman! Vi vil óg finne ut kva det vil sei å tru ……
T-en seier at denne leiren handlar om TRU. 3 T står for TRU, TVIL, TWEENS
Overskrift for leiren er » eg trur…..at Gud har skapt….
Gjennom aktivitetar og undervisning vil vi utforska kva det vil sei …..
Vi skal finna ting i naturen og sjå kva vi kan laga av det.
Vi skal bruka kroppen vår i sang og dans.
Vi skal fotografera og laga bilder .
Vi skal snekre båter som skal segle på elva
Alt vi lagar skal vi vise fram til kvarandre og foreldra som kjem søndag.

Kommende arrangement

3T leir AVLYST

Familieleir

Retreat

Laster