Retreat

Vi har gleda av å tilby ein retreat på Wallemtunet. Stillheit, tidebøner, musikalske innslag og muligheit for turar. Retreaten blir leda av prest Torbjørn Sæle m/fleire. Meir informasjon kjem etter kvart.

Har du spørsmål kontakt Marta Grønstad Hvidsten på tlf.90918214 eller epost: magrohvi@gmail.com

Kommende arrangement

3T leir AVLYST

Familieleir

Retreat

Laster