Årsmøte med basar

Velkommen til årsmøte med basar på Wallemtunet 13 april. Foreninga Wallemtunet er ein
medlemsstyrt forening. Årsmøte er eit høgdepunkt der medlemane er velkomne til å få innsyn i
foreninga sin aktivitet og økonomi. Det vert val til nytt styre. Saker til årsmøte må fremjast 4 veker
før årsmøte. Nytt i 2024 er at det også vert basar i samband med årsmøte. Me er takksame for det
initiativet! I tillegg vert det god middag og sosialt samvær.

Program for dagen: Klokka 12.00: Årsmøte, med middag etterpå. Basaren startar klokka 16.00