Arrangement

Bli med på leir!

3T leir AVLYST

Familieleir

Retreat

Leirarbeid

Me arrangerer ulike typar leirar og har plass til fleire som vil bidra.

Vil du hjelpe på kjøkkenet, med musikk, barnearbeid, aktivitetar, forkynning, eller har du eigne idear?