Full aktivitet på dugnaden på Wallemtunet

Me var samla 13 stykker i alderspennet 4-83 år på dugnaden på Wallemtunet. Det var høg innsats og god stemning! Me fekk beisa alt som ikkje vart tatt i fjor på hovedhuset. Det vart vaska og reingjort inne, nytt tak på redskapsboden, overhalt vinduer i peisestova, bært inn eit tilhengerlass med ved, kløvd og kutta ved og rydda i skogen og eindel anna mindre prosjekt. Me kosa oss med god mat og hyggeleg arbeidsfelleskap. Ei veke etter dugnaden vart golvet i peisestova reparert.

Takk til alle som deltok på dugnaden!