Mykje aktivitet på Wallemtunet i mars

Mars har vore ein månad med mykje aktivitet på Wallemtunet. Vi har gjennomført vinterleir for born mellom 9-13 år og påskesamvær. På påskesamværet var alle generasjonar samla, Frå 1 år til 75 år. Begge leirane var det mange fornøgde deltakarar. Me takkar alle som var med og arrangerre leir og alle deltakarar som kom og gjorde det til flotte leirar. Velkommen igjen!