Nytt styre og ny dagleg leiar

Det vart på årsmøte valgt nytt styre og det nye styret besår av styreleiar Per Jarle Hunshamar, nestleiar Jarle Skeidsvoll, Inger Jacobsen, Astrid Halsnes og Oddny Aspenes. Vararepresentantar er Nils Arne Lavik og Marta Hvidsten. Me takker for dei som har tatt på seg oppgåver og takkar avgått styreleiar Anne Cecilie Skeidsvoll for den solide jobben ho har gjort som styreleiar.

På årsmøte takka me Magne Høysæter-Fjelddalen for jobben han har gjort for Wallemtunet. Me ønskjer han lykke til vidare.

Det nye styret har ansatt Anne Cecilie Skeidsvoll som ny dagleg leiar i ein prosjektstilling med eitt år varigheit. Ho startar i denne jobben 1. august, men vil handtera forespurnader på mailen før ho offisielt startar. Me er takksame for at ho har tatt på seg denne jobbe og ønskjer ho lykke til.